Úvod


RG RYCON z.s.

je dalším členem skupiny firem RYCON, která se zaměřuje zejména na sport, zdravotnictví, sociální podnikání, ergonomii práce, začleňování tělesně postižených na trh práce a vzdělávání v těchto oblastech.

Ve své práci využíváme služeb RYCON Consulting a RYCON Academy.

    V rámci svých aktivit úzce spolupracujeme s regionálními institucemi, univerzitami, mateřskými školkami, školami, sportovními institucemi, zdravotními zařízeními, mezi které patří například:

  • MAS NAD ORLICÍ
  • Úřad práce v Hradci Králové
  • Univerzita Hradec Králové
  • Jihočeské nemocnice, a.s.
  • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
  • Obchodní akademie Olgy Havlové, Janské Lázně
  • a další…

Veškeré osobní údaje klientů jsou po ukončení dané služby vymazanány a skartovány, mimo případy dané zákonnou lhůtou pro archivaci, předpisy posktovatelů dotací, případně Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů, podepsaného klientem.

Klienti i zaměstnanci jsou informováni o rozsahu zpracování jejich osobních údajů a poskytují s ním odvolatelný souhlas.