Úvod

TKAC – Technologický klub Albrechtice nad Orlicí

– dne 8. 1. 2018 splnil projekt podmínky věcného hodnocení a hodnocení rizik a byl odsouhlasen MAS nad Orlicí k financování

– dne 7. 12. 2017 splnil projekt podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a postoupil do dalšího kola hodnocení – tzv. věcného hodnocení

V Albrechticích nad Orlicí plánujeme otevřít klub určený pro děti, mádež a dospělé, kteří mají zájem o moderní technologie, chtěli by pochopit jejich fungování a zároveň je aktivně využívat.

Více informací


RG RYCON z.s.

je dalším členem skupiny firem RYCON, která se zaměřuje zejména na sport, zdravotnictví, sociální podnikání, ergonomii práce, začleňování tělesně postižených na trh práce a vzdělávání v těchto oblastech.

Ve své práci využíváme služeb RYCON Consulting a RYCON Academy.

    V rámci svých aktivit úzce spolupracujeme s regionálními institucemi, univerzitami, mateřskými školkami, školami, sportovními institucemi, zdravotními zařízeními, mezi které patří například:

  • MAS NAD ORLICÍ
  • Úřad práce v Hradci Králové
  • Univerzita Hradec Králové
  • Jihočeské nemocnice, a.s.
  • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
  • Obchodní akademie Olgy Havlové, Janské Lázně
  • a další…