Projekt „Dětský koutek“

Provoz Dětského koutku na KPÚP v HK; CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006239

Jedná se o projekt navazující na projekt Vybudování a provoz dětského koutku, který byl ukončen 30. 6. 2018 a zaměřoval se především na stavební úpravy a vybavení dětského koutku. Navazující projekt Provoz Dětského koutku byl zahájen 1. 6. 2018 a zahrnuje samotný provoz již zbudovaného koutku.

fotodokumentace  – stavební úpravy a vybavení dětského koutku

 

Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.