Příležitost pro maminky – technika

Nové výzvy na trhu práce – příležitost pro ženy; CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011595

Cílem projektu je snížit obavy žen na MD/RD z práce s technikou a moderními technologiemi, ukázat možnosti těchto oborů a dát jim tak šanci na získání lépe placené práce. Pomocí „práce“
na vybraných zařízeních ukázat a vysvětlit, jak technologie obecně fungují, přiblížit jim svět „techniky“, zbavit je obav a zvýšit sebevědomí při získávání práce ve firmách využívajících informační technologie, roboty, automaty atd. K tomu slouží série školení z oblasti informačních technologií, rozvoj sociálních komunikačních dovedností, sebeprosazení, argumentace atd., a zejména pak práce v Praktické dílně na moderních vybavení, jako je 3D tiskárna, digitální šicí stroj, řezací plotr, termolis, robotická ruka, atd.

Dílčí cíle projektu:
– zvýšit kvalifikaci vybraných zaměstnankyň KPÚP v HK na MD/RD prostřednictvím školení a zaměstnat je na flexibilní úvazek jako Kariérové poradkyně pro „techniku“

– zvýšit digitální gramotnost žen na MD/RD v regionu a zbavit je obav z práce s ICT a technologiemi prostřednictvím školení a práce v Praktické dílně a školení soft skills

– udržovat kontakt se zaměstnankyněmi ÚP na MD/RD prostřednictvím setu nástrojů v rámci Managementu MD/RD (Newsletter, Manuál…)

možnost využití Dětského koutku na ÚP během aktivit!

Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Základní informace:

– kurzy jsou realizovány v učebně č. 319 ve 3. NP v budově Úřadu práce, Wonkova ulice, Hradec Králové
– vždy v úterý od 8.30 do 11:30 probíhají kurzy z oblasti informačních technologií, individuální konzultace jsou ve čtvrtek od 8:30 do 11:30
– vždy ve středu od 8:30 do 11:30 probíhají kurzy sociálních kompetencí, individuální konzultace jsou ve středu od 13:00 do 16:00
– práce s technologiemi v Praktické dílně bude probíhat od září 2020
– Dětský koutek je dětem účastnic k dispozici od 8.00 do 17:00
– jednotlivá témata kurzů se opakují každé cca 3 měsíce
– stručný obsah kurzů je uveden v odkazu níže, s ohledem na probíraná témata jsou kurzy rozděleny na více částí
– na jednotlivé kurzy i jejich části je třeba se přihlásit

Účast na kurzech je pro maminky na MD/RD zdarma!

Kalendar Technika 2020

Obsah kurzů Příležitost pro maminky – technika

Kontakt v místě konání: 775 714 225