Projekt „Maminky ve zdravotnictví“

Rozvoj žen v oborech STEM – zdravotnictví; CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011607

Cílem projektu je umožnit ženám – lékařkám a sestrám na MD/RD, udržovat a rozvíjet pracovní, odborné i sociální kompetence a kontakt s oborem tak, aby se zvýšila šance na zvýšení kvalifikace, rychlejší návrat, zaměstnání na částečné úvazky, setrvání v oboru a specializaci atd. přesto, že jsou/byly na MD/RD.

Dílčí cíle projektu:

– udržet a rozvíjet sociální kompetence žen na MD/RD z různých zdravotnických zařízení v okrese Hradec Králové

– rozvíjet kvalifikaci lékařek a NLP a zkrátit tak dobu (přerušení) atestační přípravy či specializačního vzdělávání.

–  umožnit práci t.č. na MD/RD na flexi úvazky ve specializovaných poradnách (diabetologická, geriatrická, endokrinologická atd.).

–  vytvořit set komunikačních nástrojů pro udržení kontaktu a komunikace se ženami odcházejícími a pobývajícími na MD/RD – Newsletter atd.

– možnost využití Dětského koutku na ÚP během aktivit

Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Základní informace:

– kurzy jsou realizovány vždy v pondělí od 8:00 do 12:00 v učebně č. 319 ve 3. NP v budově Úřadu práce, Wonkova ulice, Hradec Králové
– individuální konzultace k oblasti sociálních kompetenci probíhají vždy v pondělí od 13:00 do 16:00
– Dětský koutek je dětem účastnic k dispozici od 8.00 do 17:00
– jednotlivá témata kurzů se opakují každé cca 3 měsíce, a to po dobu 2 let
– stručný obsah kurzů je uveden v odkazu níže, s ohledem na probíraná témata jsou kurzy rozděleny na více částí
– na jednotlivé kurzy i jejich části je třeba se přihlásit

Účast na kurzech je pro maminky na MD/RD zdarma!

Kalendář zdravotnice 2021

Obsah kurzů Zdravotnictví

Kontaktní osoba: Jana Marešová, maresova@rycon.cz, 775 714 226

Od 30.8.2021 probíhají kurzy opět prezenčně.  Přihlášky najdete níže.

Upozorňujeme, že kurz Ergonomie v práci sestry, dne 22.11.2021 se koná od 9.00 online.

Odkaz zde:

Click here to join the meeting