TKAC – IROP

TKAC – Technologický klub Albrechtice nad Orlicí

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006830

V návaznosti na koncepci neformálního a zájmového vzdělávání RG RYCON z.s. jsme podali žádost o dotaci na vybudování technologického klubu, ve kterém chceme podpořit zájem o řemeslné a technické obory a práce s digitálními technologiemi, ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce v období Průmysl 4.0.

– dne 2. 5. 2018 byl poskytovatelem (Ministerstvo pro místní rozvoj) vydán právní akt – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

– dne 19. 1. 2018 splnil projekt podmínky způsobilosti k financování

– dne 8. 1. 2018 splnil projekt podmínky věcného hodnocení a hodnocení rizik a byl odsouhlasen MAS nad Orlicí k financování

– dne 7. 12. 2017 splnil projekt podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a postoupil do dalšího kola hodnocení – tzv. věcného hodnocení

Stavební úpravy a vybavení TKAC – foto

Propagace TKAC

Facebook

Web TKAC

Všeobecné podmínky TKAC